Optimaal rijcomfort - wat dragen autobanden bij? | rezulteo (2024)

Bandenadvies

Acties

Home » rezulteo bandenadvies » Banden kopen » Banden kiezen en vergelijken » ROLGELUID EN ONEFFENHEDEN IN DE WEG: KIES VOOR OPTIMAAL RIJCOMFORT

Optimaal rijcomfort - wat dragen autobanden bij? | rezulteo (3)

Bij de aankoop van autobanden wordt voornamelijk gelet op de prijs en prestaties zoals veiligheid en brandstofverbruik en of de banden geschikt zijn voor jouw bestuurdersprofiel en voertuig. Maar heb je ook gedacht aan jouw comfort en dat van je passagiers? De keuze van de banden kan immers een grote impact hebben op het comfort.

Door yoconorGepubliceerd Op: juni 15, 2021Categorieën: Banden kiezen en vergelijken822 woorden4.2 min gelezen

Optimaal rijcomfort - wat dragen autobanden bij? | rezulteo (4)

Hoe weet je of jouw banden optimaal rijcomfort bieden?

Een comfortabele band is stil, minimaliseert het rolgeluid en vangt oneffenheden in het wegdek op zodanig dat deze niet voelbaar zijn in het voertuig.

Trillingen veroorzaakt door oneffenheden in het wegdek vormen een uitdaging voor je banden, die de trillingen die worden overgebracht op de auto kunnen versterken of filteren. Zowel het type wegdek, de ophanging van het voertuig als de capaciteit van de banden om hobbels en trillingen op te vangen, hebben een invloed op het niveau van het rolgeluid. Sommige fabrikanten proberen het akoestische (rolgeluid) en mechanische comfort (oneffenheden opvangen) te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de overige prestaties van de band.

Je nieuwe banden zijn lawaaierig?

Dat is normaal! Nieuwe banden moeten namelijk worden ingereden. Ze zouden minder lawaaierig moeten worden naarmate het profiel regelmatig slijt. Als je banden daarentegen onregelmatige slijtage vertonen, kunnen ze hinderlijke trillingen veroorzaken.

Zijn winterbanden lawaaieriger dan zomerbanden?

Zomerbanden zijn inderdaad minder lawaaierig dan winterbanden Deze laatste hebben diepere en scherpere groeven hebben en zijn stijver.

Wat veroorzaakt het rolgeluid?

Hoor je een storend geluid in de auto of kun je de hobbels in de weg goed voelen tijdens het rijden? Het is goed mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door de banden…

Alle banden produceren rolgeluid. Dit is het geluid dat wordt veroorzaakt ter hoogte van het rolvlak wanneer je gewoon op de weg rijdt en kan toenemen naargelang de snelheid. Autobanden zijn buigzaam en vervormen zich om oneffenheden in de weg op te vangen. Slechte wegcondities kunnen de trillingen die worden opgevangen door de band en het voertuig versterken.

Onderstaande punten zijn mogelijke oorzaken van het geluid afkomstig van jouw banden. Er zijn dus meerdere oorzaken mogelijk.

 • Het profiel en de diepte van het rolvlak

Wat het rolvlak betreft, zijn er drie effecten die een invloed hebben op het geluid. Wanneer er sprake is van het “hoekeffect” vormt het deel van de band dat in contact staat met de weg een hoek die het rolgeluid versterkt. Het “vacuümeffect” treedt op wanneer lucht gevangen zit tussen de loopvlakblokken en terug vrijkomt bij het roteren van het wiel. Ten derde is er het “glij-effect” waarbij deeltjes van het profiel blijven plakken of contact verliezen met de weg.

 • Onjuist onderhoud

Slecht uitgebalanceerde banden of wielstellen (stuurwiel, ophanging, transmissie,…) in slechte staat kunnen onaangenaam rolgeluid veroorzaken.

 • Fabricagefout

Een slecht ontworpen of vervormde band kan het rolgeluid dat wordt waargenomen in de auto versterken.

Een band die de hobbels in de weg niet goed opvangt en het veroorzaakte rolgeluid niet voldoende filtert, kan hinder en vermoeidheid veroorzaken bij de bestuurder en zelfs de passagiers (of zelfs rugpijn op de lange duur bij sterke en aanhoudende trillingen). Het externe rolgeluid kan daarnaast ook voor geluidsoverlast zorgen in de bebouwde kom.

Optimaal rijcomfort - wat dragen autobanden bij? | rezulteo (5)

Hoe kies je banden die optimaal rijcomfort bieden en zo min mogelijk rolgeluid produceren?

Wanneer je van plan bent banden te kopen, kun je het bandenlabel raadplegen om een idee te krijgen van het rolgeluid. Het rolgeluid is immers één van de drie verplichte onderdelen die op het label vermeld staan. Het label vermeld zowel de exacte waarde in decibels als het relatieve niveau dat wordt uitgedrukt via golfjes naast het cijfer.

1 geluidsgolf: stille band

2 geluidsgolven: band met gemiddeld niveau van geluid

3 geluidsgolven: lawaaierige band

Hoe wordt het rolgeluid van banden getest?

De bandenfabrikanten voeren een tests uit op een machine en op het circuit volgens bepaalde normen die van kracht zijn. Bij 80 km/u wordt de motor uitgeschakeld en meten twee microfoons het geluid op een afstand van 7,5 meter van het voertuig.

Met welke types geluidshinder kunnen we het rolgeluid van banden vergelijken?

Het gemeten rolgeluid kan over het algemeen vergeleken worden met een voorbijrijdende trein of een werkende stofzuiger. De optimalisering van het rolgeluid is daarom niet alleen nuttig voor de passagiers van het voertuig maar tevens voor de voorbijgangers of de inwoners van de bebouwde kom.

Welke oplossing kan het rolgeluid van jouw banden verminderen?

Het behoud van een correcte bandenspanning is een eenvoudige, efficiënte en voor de hand liggende manier om het rolgeluid van de banden te verlagen en de oneffenheden in het wegdek beter op te vangen! Wanneer je je banden volgens de normen van de fabrikant oppompt, voorkom je onnodig veel rolgeluid.

De keuze van je banden speelt dus een belangrijke rol wat betreft het rolgeluid en de trillingen van je stuur, maar dit is niet de enige factor die het (gebrek aan) comfort bepaalt. Ook de staat van jouw voertuig kan een verschil maken. Heeft je auto goede schokdempers? Zijn ze nog in goede staat? Is de geluidsisolatie van jouw auto van een goede kwaliteit? Zo weet iedereen dat een grote sedan meer comfort biedt en beter is geïsoleerd dan een goedkopere stadsauto, op voorwaarde natuurlijk dat de gemonteerde banden overeenkomen met het voertuig en het rijgedrag van de bestuurder.

Deel dit artikel waar je maar wilt!

Artikelen die u mogelijk interesseren:

 • Banden kiezen en vergelijken

  DE 3 PRESTATIECRITERIA VAN HET BANDENLABEL

  Lees het artikel

 • Banden kiezen en vergelijken

  WAT BIEDT EEN M+S EN/OF 3PMSF WINTERBAND?

  Lees het artikel

 • Banden kiezen en vergelijken

  WELK MERK AUTOBANDEN PAST HET BEST BIJ JOU EN JE AUTO?

  Lees het artikel

 • Banden kiezen en vergelijken

  INFORMATIE OP KENTEKENBEWIJS/KENTEKENCARD GEBRUIKEN OM DE JUISTE BANDEN TE KOPEN

  Lees het artikel

rezulteo

Populaire automerken

Populaire bandenmerken

Populaire zomer-/all-season banden 2021

© Lizeo Europe 2023

© Lizeo Europe 2023

Optimaal rijcomfort - wat dragen autobanden bij? | rezulteo (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5847

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.