Wereldwijs | Hoeveel continenten of werelddelen zijn er? 5, 6, 7 of toch 8? (2024)

De wereld heeft 7 continenten en/of werelddelen. Dat is het korte antwoord wat je in de schoolbanken tot halverwege 2022 te horen kreeg. Toch is lang niet iedereen het daarover eens, inmiddels hebben we namelijk 8 continenten en/of werelddelen. In dit artikel leggen we uit wat een continent of werelddeel precies is en waarom er zo veel onenigheid bestaat over het aantal continenten dat onze wereld telt. Ook hebben we onderaan deze pagina een handige lijst met alle ‘geaccepteerde’ continenten op volgorde van groot naar klein.

Meer Wereldwijs artikelen:

 • Wereldwijs | Alle landen ter wereld | Lijst met landen + populatie
 • Wereldwijs | Wat zijn de 10 grootste landen ter wereld?
 • Wereldwijs | Wat zijn de grootste eilanden ter wereld?
 • Wereldwijs | Hoeveel landen telt Afrika? En wat is het aantal inwoners?
 • Wereldwijs | Wat zijn de veiligste en gevaarlijkste landen in Europa?
 • Wereldwijs | Wat zijn de veiligste en gevaarlijke landen in Afrika?
 • Wereldwijs | Informatie over de wereld | Continenten, landen en feiten

Inhoudsopgave

Wat is een werelddeel of continent?

Het woord continent of werelddeel wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende grote landgebieden. Het zijn werelddelen van de aarde waarin het hele landoppervlak van de planeet is verdeeld. Alle continenten van de aarde vormen samen ongeveer een derde van het totale oppervlak van de planeet. Het is een feit dat meer dan twee derde van het aardoppervlak bedekt is met water. De landmassa’s van de aarde zijn ongelijk verdeeld, twee derde van de continentale landmassa bevindt zich op het noordelijk halfrond (de bovenste helft van de wereld, ten noorden van de evenaar). Als je jezelf afvraagt waarom dat zo is: het is slechts een kenmerk van ons huidige punt in de geologische tijd. Enkele miljoenen jaren geleden bevond het grootste deel van de landmassa van de planeet zich namelijk op het zuidelijk halfrond.

Wereldwijs | Hoeveel continenten of werelddelen zijn er? 5, 6, 7 of toch 8? (1)

Hoe en wanneer zijn continenten ontstaan?

De 7 continenten zoals we die nu kennen waren vroeger compleet anders. Door het verschuiven van tektonische platen (iets wat nu nog steeds aan de gang is), zijn verschillende continenten uiteen gevallen of weer bij elkaar gekomen. Een mooi en goed zichtbaar voorbeeld daarvan is het land India. India behoorde miljoenen jaren geleden nog tot het Afrikaanse continent. Vandaag de dag ramt India nog steeds tegen het Aziatische continent aan, waardoor de hoogste bergketen ter wereld – het Himalaya gebergte – nog steeds met enkele centimeters per jaar groeit. Men noemt dit gebergte ook wel het dak van de wereld.

Wil je weten hoe de 7 continenten er vroeger uit hebben gezien? En hoe ze er in de toekomst uit gaan zien? Kijk dan onderstaande video. In iets meer dan 1 minuut laat de video goed zien hoe de verschillende continenten / werelddelen en tektonische platen zich bewegen door de geschiedenis.

Is Oceanië een Continent / Werelddeel?

Dan is er nog Oceanië. Volgens de definitie van een continent als een groot aaneengesloten stuk land, zijn de eilanden in de Stille Zuidzee van Oceanië eigenlijk géén continent. Toch zou je door de geografische ligging kunnen zeggen dat ze tot eenzelfde werelddeel behoren. Om die reden wordt Oceanië geassocieerd met het continent Australië.

Wereldwijs | Hoeveel continenten of werelddelen zijn er? 5, 6, 7 of toch 8? (2)

5 Continenten / Werelddelen

Wist je dat…. In Europa begin vorige eeuw op school decennia lang geleerd werd, dat er vijf continenten en/of werelddelen zijn? Dit is zelfs terug te zien in de vijf ringen van de Olympische Spelen! Elke ring staat namelijk voor één continent. Pakweg 100 jaar lang werden deze 5 continenten gezien als de 5 continenten die de wereld telde:

 • Afrika
 • Amerika
 • Azië
 • Australië
 • Europa
Wereldwijs | Hoeveel continenten of werelddelen zijn er? 5, 6, 7 of toch 8? (3)

Dit veranderde in de jaren 60, vanaf dat moment kwam er een 6e continent bij en niet veel later werden het zelfs 7 continenten. Daarover hieronder meer.

6 Continenten / Werelddelen

Er is geen standaarddefinitie voor het aantal continenten of werelddelen. In Zuid- en Oost-Europa krijgen veel studenten nog steeds les over zes continenten. Noord- en Zuid-Amerika worden hierin gecombineerd tot één Amerika. Deze zes continenten zijn dan:

 • Afrika
 • Amerika
 • Antarctica
 • Azië
 • Australië / Oceanië
 • Europa

Het woord ‘continent’ stamt af van het Latijnse ‘continere’ wat staat voor ‘bijeenhouden’, terra continens, het ‘aaneengesloten land’.

Wereldreizigers.nl

Door de letterlijke betekenis van het woord ‘continere’ zijn er nog steeds veel geografen en wetenschappers die verwijzen naar zes continenten in een andere samenstelling. Hierin zijn Europa en Azië namelijk gecombineerd (omdat ze één vaste landmassa zijn). Deze zes werelddelen zijn dan:

 • Afrika
 • Antarctica
 • Australië / Oceanië
 • Eurazië
 • Noord-Amerika
 • Zuid-Amerika

7 Continenten / Werelddelen

Dan het welbekende lijstje met 7 continenten of werelddelen. Volgens de meeste normen wereldwijd zijn er tegenwoordig maximaal zeven werelddelen. Deze 7 continenten worden op de meeste plekken ter wereld (nog) gezien als de waarheid en dus krijgen de meeste kinderen wereldwijd dit als lesstof op school.

 • Afrika
 • Antarctica
 • Azië
 • Australië / Oceanië
 • Europa
 • Noord-Amerika
 • Zuid-Amerika

Het moge duidelijk zijn dat de wereld van continenten een nogal rumoerige is geweest. Wat is nu precies een continent? Als de definitie van een continent niet helemaal vast staat, hoe kunnen we dan beslissen hoeveel continenten de wereld nu precies telt? Het zal in de toekomst waarschijnlijk vaak nog tot discussies leiden. Tot die tijd hanteren we 7 continenten als zijnde de waarheid, althans, tot halverwege het jaar 2022.

8 Continenten / Werelddelen

Update 12 augustus 2022: Alle geschiedenis- en topografieboeken van de afgelopen decennia kunnen de prullenbak in. Zeelandië, het verborgen continent van de aarde is na een zoektocht van 375 jaar ontdekt. Zeelandië is het 8e continent op deze wereld! De eerste wetenschappelijke stukken werden in 2016 en 2017 gepubliceerd op geosociety.org en in 2022 lijken wetenschappers en geologen overal ter wereld het eens te worden: er is echt een 8e continent en wereldwijd zal lesstof aangepast en geüpdatet moeten worden.

Wereldwijs | Hoeveel continenten of werelddelen zijn er? 5, 6, 7 of toch 8? (4)

Het concept van Zeelandië is allesbehalve nieuw. Het was 1642 en Abel Tasman was op een missie. De ervaren Nederlandse zeeman, met een flamboyante snor, een borstelige sik en een voorliefde voor grof gerechtigheid was overtuigd van het bestaan ​​van een enorm continent op het zuidelijk halfrond en was vastbesloten om het te vinden.

Het is nogal een verhaal waar we een apart artikel hebben toegewijd. Wil je meer weten over de 8e continent van de wereld? Lees dan via onderstaande link het uitgebreide artikel.

Lees ook: Wereldwijs | Zeelandië is het 8e continent / werelddeel van deze wereld

Oppervlakte | 7 continenten van groot naar klein

Azië

Azië is met 44.579.000 km2 het grootste continent ter wereld. In totaal zijn er 51 erkende landen te vinden in werelddeel Azië. Het is tevens het meest bevolkte continent. 60% van de totale bevolking van de aarde woont hier.

Afrika

Afrika komt met 30.370.000 km2 op nummer twee. Het Afrikaanse werelddeel heeft 54 landen. Het is het heetste continent en de thuisbasis van ’s werelds grootste woestijn, de Sahara, die 25% van de totale oppervlakte van Afrika beslaat.

Lees ook: 24 Must Sees in Afrika | De mooiste plekken voor je bucketlist

Noord Amerika

Noord-Amerika is de nummer 3 op de lijst van grootste continenten ter wereld met respectievelijk 24.709.000 km2. Het werelddeel heeft 3 landen, onder leiding van de VS als de grootste economie ter wereld.

Zuid Amerika

Zuid-Amerika beslaat in totaal 17.840.000 km2. Het continent omvat 12 landen. Hier bevindt zich het grootste bos, het Amazone-regenwoud, dat 30% van het totale oppervlak van werelddeel Zuid-Amerika beslaat.

Lees ook: 20 Must Sees in Zuid-Amerika | Voer voor je Bucketlist

Antarctica

Antarctica volgt met 14.000.000 km2. Het is het koudste continent ter wereld, volledig bedekt met ijs. Er zijn op dit werelddeel geen permanente inwoners, behalve wetenschappers die onderzoeksstations op Antarctica onderhouden.

Europa

Europa is qua landgrenzen een druk werelddeel. Het omvat 51 landen op ‘slechts’ 10.180.000 km2. Het is het economisch meest ontwikkelde continent met de Europese Unie als de grootste economische en politieke unie ter wereld.

Australië & Oceanië

is qua oppervlakte met 8.600.000 km2 het kleinste van de 7 continenten. Het werelddeel omvat 14 landen en is na Antarctica het dunst bevolkte continent. Slechts 0,2% van de totale bevolking op aarde leeft hier.

Informatie over de wereld

Ben jij klaar om een wereldreis te maken, maar ook om wat over de wereld te leren? Dan is de pagina: Wereldwijs | Informatie over de wereld het perfecte startpunt.

Wereldwijs | Hoeveel continenten of werelddelen zijn er? 5, 6, 7 of toch 8? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6085

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.